Storm over Mount Fellows, Alaska Range Mountains, B&W #1141